Disclaimer

Disclaimer

De teksten en afbeeldingen op deze website geven of impliceren geen enkele garantie voor het ontwerp en de toepassing van de genoemde producten, noch voor de waterkwaliteit die ermee wordt verkregen. D2D Water Solutions B.V. behoudt zich ook het recht voor om de specificaties zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen.