19 maart 2020

D2D Water Solutions sluit zich aan bij VIDA project

D2D Water Solutions heeft zich aangesloten bij het VIDA-project. Hier vindt u meer informatie over dit omvangrijke en veelbelovende project.

VIDA-project
VIDA is een Europees project van 36 maanden (2018-2021) gefinancierd door de INNOSUP Call van HORIZON 2020 ter ondersteuning van het innovatiepotentieel van kleine en middelgrote ondernemingen (KMO's) die werkzaam zijn in Europese voedselketens die geïnteresseerd zijn in het verbeteren van het gebruik en de efficiëntie van water, voedsel, energie en sleuteltechnologieën (KET).

Doel
De sectoren water, voedsel, energie en sleuteltechnologieën zijn intrinsiek met elkaar verbonden, wat betekent dat een mislukking in één sector kan leiden tot een cascade van mislukkingen of inefficiënties in de afhankelijke sectoren. VIDA wil de inspanningen bundelen en oplossingen brengen die snel kunnen worden geschaald in verschillende gebieden en stadia van de voedselketen.

Onze probleemomschrijving
De beschikbaarheid van veilig drinkwater staat wereldwijd onder druk, al hebben meer dan 2 miljard mensen er een gebrek aan. Drinkwater wordt geproduceerd door drinkwaterbedrijven die doorgaans uit grond- en oppervlaktewater komen. Deze bronnen raken echter uitgeput en / of vervuild. Met 5% van het totale verbruik is de voedselverwerkende industrie een grote verbruiker van drinkwater, dus als we onze drinkwatervoorziening willen veiligstellen, zullen we ook het waterverbruik in de voedingsindustrie moeten aanpakken. Een alternatieve bron kan regenwater zijn, maar de kwaliteit ervan is niet voldoende voor direct gebruik voor voedselproductie.

Onze oplossing
Met dit project willen we aantonen dat regenwater een perfecte bron kan zijn voor voedselproductie. Op twee demonstratiesites, Uytewaal Catering en Hooghoudt Distilleerderij, gaan we met de Drop2Drink unit een regenwateropvang- en zuiveringssysteem opzetten. We zullen laten zien dat:
1. Regenwater kan gezuiverd worden tot drinkwater
2. Voedselverwerkers kunnen zelf regenwater opvangen en zuiveren
3. Een regenwaterzuiveringssysteem kan worden geïmplementeerd in een professioneel productieproces
De waterkwaliteit wordt door WLN getest conform de Nederlandse Drinkwaterwet. De resultaten worden gepubliceerd en gebruikt voor overleg met de Nederlandse overheid en het RIVM met als doel regenwater te erkennen als bron voor de productie van drinkwater. Dit kan dan dienen om de Europese drinkwaterwetgeving te wijzigen.

De waarde voor de voedselwaardeketen
We laten zien dat de inname van drinkwater door voedselverwerkers tot 50% kan worden teruggebracht. Dit bespaart hen niet alleen geld, maar ook het milieu en de waterbronnen en daarmee de watervoorziening voor de voedingsindustrie in de toekomst.