Waterbronnen raken op en vervuild

Waterschaarste

In 2010 hebben de Verenigde Naties water uitgeroepen tot mensenrecht: ieder mens heeft recht op schoon drinkwater. Maar zo eenvoudig is het niet. Volgens het World Economic Forum wordt waterschaarste één van de grootste mondiale risico's die de komende decennia het dagelijks leven van de mens zullen beïnvloeden. Dit wordt veroorzaakt door klimaatverandering en menselijk gedrag.

De OESO en het World Resources Institute voorspellen dat in 2040 het grootste deel van de wereld te maken heeft met waterschaarste. Zie de figuur voor de visuele weergave van deze voorspelling.

Er wordt onderscheid gemaakt tussen economische en fysieke waterschaarste. Fysieke waterschaarste is een grotere menselijke behoefte aan schoon water dan de natuur kan leveren. Economische waterschaarste wordt veroorzaakt door een slechte waterinfrastructuur en een ongelijke verdeling van schoon water.

Waterschaarste wordt veroorzaakt door:

  • Het uitdrogen van schoonwaterbronnen als gevolg van grote menselijke consumptie
  • Vervuiling van schone watervoorraden door menselijk gedrag
  • Klimaatverandering
  • Ongelijke machtsverhoudingen

Zelfvoorziening in watergebruik speelt een belangrijke rol in een integrale oplossing voor waterschaarste. D2D Water Solutions heeft de Drop2Drink ontwikkeld met de visie van zelfvoorziening in watergebruik. De unit maakt het voor mensen mogelijk om regenwater zelf te zuiveren tot veilig drinkwater.